Blind Dates Project

Sessizleştir(me)me Stratejileri

Հայերեն | English Konferansa Katılım Çağrısı Sessizleştir(me)me Stratejileri Yerevan-Ermenistan’da Konferans Tarih: 26 – 27 Ekim 2012 (Cuma-Cumartesi) Yer: Ermenistan Amerikan Üniversitesi Sessizİeştir(me)me Stratejiİeri (SoUS) disiplinler-arası ve kültürler-arası bir yapıya sahip, sanatsal pratikler, edebiyat ve etik/hukuk gibi alanlar arasındaki kesişimleri araştırmaya girişecek bir konferans olarak tasarlanmakta. Ulus-devletlere ve diğer ana-akım kurumsal düzenlemelere ait mevcut sınıflandırmaların çerçevesine [...]

Լռեցնելու (և ձայն տալու) ռազմավարություններ

English | Türkçe Զեկույցների ամփոփումներ ներկայացնելու հրավեր. Լռեցնելու (և ձայն տալու) ռազմավարություններ Գիտաժողով Երևանում, Հայաստան Ժամկետը` հոկտեմբերի 26 և 27, 2012 Վայրը` Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան Լռեցնելու (և ձայն տալու) ռազմավարությունները միջբնագավառային և միջմշակութային գիտաժողով է, որը նպատակ ունի հետազոտել փոխհատումները արվեստագիտական պրակտիկայի, գրականության և էթիկայի/իրավունքի միջև: Բացելով հարթակ այնպիսի սուբյեկտիվությունների համար՝ իրական թե երևակայական, որոնք [...]