Sessizleştir(me)me Stratejileri

Posted on | July 30, 2012 by blinddates | Comments Off

Հայերեն | English

Konferansa Katılım Çağrısı

Sessizleştir(me)me Stratejileri
Yerevan-Ermenistan’da Konferans
Tarih: 26 – 27 Ekim 2012 (Cuma-Cumartesi)
Yer: Ermenistan Amerikan Üniversitesi

Sessizİeştir(me)me Stratejiİeri (SoUS) disiplinler-arası ve kültürler-arası bir yapıya sahip, sanatsal pratikler, edebiyat ve etik/hukuk gibi alanlar arasındaki kesişimleri araştırmaya girişecek bir konferans olarak tasarlanmakta. Ulus-devletlere ve diğer ana-akım kurumsal düzenlemelere ait mevcut sınıflandırmaların çerçevesine sığmayan, gerçek ya da tahayyül edilmiş öznelliklere açık bir platform oluşturmaya çalışırken zaman ve mekân bağlamında marjinalize edilmiş, kapsamlı konuların haritasını çıkartmayı amaçlıyoruz. Sürmekte olan Ermeni/Türk ayrımlarının içerdiği karmaşıklıkları daha derinden kavrayabilme çabasını içerecek olan bu toplantı uluslararası seslerden gelecek yeni araştırmaları da cesaretlendirmeyi hedeflemekte. Bastırılmış anıların, susturulmuş tarihlerin/öykülerin, karşıt paradigmalar tarafından beslenen (içerisi-dışarısı, biz-onlar, biz-ben, özel-kamusal, vs.), egemen anlatılarla bağdaştırılabilecek çözümsüz duygu/algıların oluşturduğu düğüm yumağını gevşetebilmek buradaki niyet. New York’ta gerçekleştirilmiş olan Blind Dates [Tanışmaksızın Buluşmalar]: Geçmişte Kalmış Bir İmparatorluğun Kıyılarında Yeni Karşılaşmalarbaşlıklı küratöryel girişim (detaylar için aşağıdaki açıklamalara bakılabilir) bağlamında başlamış olan bir dizi tartışmanın devamı olarak tasarladığımız bu konferans Osmanlı İmparatorluğu’nun bir zamanlar işgal etmiş olduğu devasa bölgeyeye yayılmış insan coğrafyasından ‘geriye kalanlar’ı işleyecek ve Sovyet rejimi ya da Soğuk Savaş gibi benzer nitelikteki yırtılmaların yarattığı ‘tortular’ı da ele almak üzere karşılaştırmalara ve farklılaştırımlara başvuracak. İlgileniler konular şu kavramları içermekte: sınır, göç, emek, ekonomi, ekoloji, din, milliyetçilik, şiddet, insan hakları, bilgi üretimi, sanat sistemleri, dil, tercüme, medya, yeni teknolojiler, gizlilik, demokrasi, özgürlük, toplumsal cinsiyet, aile, arkadaşlık, cinsellik, aşk… Kısaca, tektipliliğe başvurmayan birlik deneyimleri kadar, türdeş olmayan ve parçalanmış olan unsurlar arasında paylaşılan yakınlıklar üzerine temellendirilmiş yeni haritalandırmaları beklemekteyiz içtenlikle…

Konferans hazırlıklarını üstlenenler: Neery Melkonian (bağımsız sanat eleştirmeni/küratör ve Blind Dates Projesi’nin Dış Yöneticisi); ve moderatör konumundaki Siranush Dvoyan (edebiyat profesörü, Yerevan Devlet Üniversitesi), Vahan Bournazian (insan hakları savunucusu, eğitimci ve avukat) ve sanat eleştirmeni Erden Kosova.

Kısa katılım özetleri: kısa biyografilerle birlikte 28 Ağustos 2012’e kadar gönderilecek, en fazla 300 kelimeden oluşan metinler. BÜTÜN disiplinlerden katılımlara açığız. Gönderiler blindatesproject@aol.com e-posta hesabına iletilebilir.

-           Katılımcı seçileri ve ortaya çıkacak olan program 4 Eylül 2012 tarihinde ilan edilecek.

-           Yaklaşık 30 dakika sürecek olan sunumlara ait tam metinlerin teslim tarihi 5 Ekim 2012 olacak.

-           Sunumlar konferansın ertesinde çevrimiçi ortamda yayınlacak.

Konaklama ve katılım/yayın ücreti sunumda bulunan bütün katılımcılara verilecektir. Uluslararası ulaşım için dış fon arayan katılımcılara destek mektubu talep üzerine verilecektir. SoUS,  Açık Toplum Vakfı’nın Ermenistan şubesi tarafından ve Blind Dates Projesi’nin ABD’deki hamilerinin ve New York Sanat Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştilmiştir.

Blind Dates Projesi Hakkında: http://blinddatesproject.org

Blind Dates Projesi’nin Neery Melkonian ve Defne Ayas’ın eşküratörlüğünde New York’taki Pratt Manhatten Gallery’de 2010 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen ayağı, araştırma yöntemlerini öne çıkaran sanatçılar arasındaki işbirliklerine dayalı on üç ayrı çalışmadan oluşmaktaydı. Osmanlı-sonrası coğrafya içinde öteki olarak algılananlar arasında yaşanacak buluşmaları cesaretlendirmek amacıyla yola çıkan ‘çöpçatanlık’lar aracılığıyla eşleştirilmiş sanatçılardan yaşanan tarihsel kopuşların bugüne uzanan etkilerinin ele alınması istendi. 2005 yılının sonbaharında başlayan küratöryel süreci düşünsel olarak besleyebilmek üzere projeye ilgi gösteren dostlar tarafından çeşitli uluslararası ortamlarda izleyiciye açık tematik tartışmalar düzenlendi. Pratt’ın eş-prodüksiyonuyla birlikte Ermenistan, Bosna-Hersek, Yunanistan, İsrail, Lübnan ve Türkiye’den çeşitli sanatçılar ve diğer alanlardan gelen pratisyenler bu proje dahilinde Avrupa ve ABD’de ulus-aşırı ya da diyasporal konumda yaşayan meslektaşlarıyla yan yana geldiler. Pratt’deki sergide imgelerin, seslerin ve tarihselliklerin ulus-devletlerin, sanat tarihlerinin ve kimliklerin kurduğu mevcut sınıflandırmalarla çatıştığı gözlenebilmekteydi. Hatırlamanın ve unutmanın, hakikat ve kurgunun, gerçek ve düşlemsel olanın kıyılarında varlığını sürdüren duyarlılıklar izleyiciye sunulmaktaydı.

Yerevan<>Istanbul Safhası

Diğer istikametlere doğru yol almak isteyen Blind Dates projesinin bir sonraki aşaması 2013 yılının yazında Yerevan ve İstanbul’da (halen oluşturulmaya çalışılan bütçeye bağlı olarak) gerçekleştirilecek sergileri içermekte. Karşımızda duran karmaşık tabloya dair daha derin bir kavrayış geliştirmek üzere yeniden formüle edilecek olan bu sergiler, mevcut çerçeveye yeni sanatçı çiftleri ekleyecek olan genişletilmiş sergi ekibinin önerdiği üzere, bölgesel bağlantıları tartışmaya açacak.

Projeye ilişkin linkler:

Pratt Manhattan Gallery

Hetq Online

Blind Dates Project:
550 Grand Street # J-5D
New York, NY 10002

Website:
www.binddatesproject.org

Tel:
201-679-6940 New York
098-279-356 Yerevan

Email:
blinddatesproject@aol.com

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • TwitThis

Comments

Comments are closed.